CENNIK
kserokopie:
ksero A-4 0,10 zł
ksero A-3 0,20 zł
ksero kolorowe A-4 2,00 zł
ksero kolorowe A-3 4,00 zł
ksero wielkoformatowe od 5,50 zł
wydruki:
wydruk A-4 0,08 zł*
wydruk A-3 0,80 zł
wydruk kolorowy A-4 od 1,00zł do 2,50 zł
wydruk kolorowy A-3 4,00 zł
wydruk wielkoformatowy czarno-biały: od 9,50 zł/m2
wydruk wielkoformatowy kolorowy: od 39,00 zł/m2
* Cena obowiązuje przy wydruku powyżej 600 stron.oprawy:
bindowanie: od 3,00 zł
oprawa na grzbiet: od 3,40 zł
oprawy twarde kanałowe: od 10,90 zł
oprawy miękkie kanałowe od 7,00 zł
laminowanie: od 3,00 zł
skanowanie:
skanowanie do formatu A-3 w formacie pdf/tiff 0,50 zł/str
skanowanie wielkoformatowe czarno – białe: 10,00 zł/m2
skanowanie wielkoformatowe kolorowe: 20,00 zł